รวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 67

Previous slide
Next slide

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท สยามไอซิน จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้กับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน  โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี / รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ บริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดมาอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้านสาธารณกุศล และภัยพิบัติต่างๆ

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท