วันคนพิการสากล ปี 66

Previous slide
Next slide

 วันที่ 25 มกราคม 2567 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2566 โดยทางบริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้รางวัลองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น โดยมีคุณไอศิกา วัฒนาครเป็นผู้รับมอบรางวัล

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท