สยามไอซิน

มุ่งสู่การเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อันดับ 1 ของโลก
Aim to be No.1 automotive parts manufacturer in the world​

AISIN WAYS

คิดเพื่อสังคม เพื่อลูกค้า

"พวกเราอยู่ได้
ก็ด้วยความเชื่อถือ ไว้วางใจ
จากสังคมและลูกค้า"

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

"คนและบริษัท
ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
และมีวิวัฒนาการ จะเจริญเติบโต"

ให้ความสำคัญกับคนแต่ละคน

"ความขันแข็งของแต่ละคน
จะกลายเป็นพลังผลักดัน
ของกิจกรรมทั้งหมด"

Siam Aisin Co., Ltd. a joint venture between Aisin Corporation and Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
has engaged in automotive parts manufacturing and distribution;
supplying the leading automobile manufacturers nationwide and worldwide
i.e. Toyota, Isuzu, Ford, Mitsubishi, Honda etc.

With its dedication to the High-Quality production performance,
the company therefore obtains its clients’ dependency resulting in
the ongoing-business expansion
in response to global and national automotive industry growth

Siam Aisin produces 5 groups of automotive parts such as
Body Parts, Brake Parts, Electronic Parts, Powertrain and Chassis Parts
all our product and process are certified by IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO45001 : 2018

     Siam Aisin Co., Ltd. a joint venture between Aisin Corporation and Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. has engaged in automotive parts manufacturing and distribution; supplying the leading automobile manufacturers nationwide and worldwide i.e. Toyota, Isuzu, Ford, Mitsubishi, Honda etc.

     With its dedication to the High-Quality production performance, the company therefore obtains its clients’ dependency resulting in the ongoing-business expansion in response to global and national automotive industry growth

     Siam Aisin produces 5 groups of automotive parts such as Body Parts, Brake Parts, Electronic Parts, Powertrain and Chassis Parts all our product and process are certified by IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO45001 : 2018

บริษัท สยามไอซิน จำกัด เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง Aisin Corporation และบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
สยามไอซิน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตยานยนต์รายหลักของประเทศและทั่วโลก
เช่น Toyota Isuzu Ford Mitsubishi Honda เป็นต้น
ด้วยการอุทิศตนและตั้งมั่นในการที่จะส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด
บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนสามารถดำรงธุรกิจและเติบโตในธุรกิจยานยนต์ระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
โดยมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Body Parts, Brake Parts, Electronic Parts, Powertrain Parts และ Chassis Parts
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001 : 2018

บริษัท สยามไอซิน จำกัด เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง Aisin Corporation และบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

สยามไอซิน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตยานยนต์รายหลักของประเทศและทั่วโลก เช่น Toyota Isuzu Ford Mitsubishi Honda เป็นต้น

ด้วยการอุทิศตนและตั้งมั่นในการที่จะส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนสามารถดำรงธุรกิจและเติบโตในธุรกิจยานยนต์ระดับโลกได้อย่างยั่งยืนโดยมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Body Parts, Brake Parts, Electronic Parts, Powertrain Parts และ Chassis Parts ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001 : 2018

SIAM AISIN Corporate Social Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบทุนการศึกษา

ทุน
0

ปลูกต้นไม้

ต้น
0

บริจาคเลือด

ซีซี
0

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
0
เป้าหมายปี 2563 ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลง 1.82 % จากปีที่ผ่านมา จากการทำกิจกรรม ER-I Activity
เป้าหมายปี 2563 ลดการใช้น้ำประปาจากปีที่ผ่านมาลง 3%
เป้าหมายปี 2563 ลดการกำจัดขยะอันตรายจากปีที่ผ่านมาลง 3%
งดใช้ถุงพลาสติกของร้านค้าในโรงอาหาร เริ่มมกราคม 2563
เปลี่ยนเวลาเริ่มงาน เพื่อลดการจราจรติดขัดโดยรอบบริษัทฯ
เริ่มเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
235 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 037-270-100

Scroll to Top

แผนที่บริษัท

บริษัท สยามไอซิน จำกัด

พูดคุยกับบริษัท