ส่งมอบเสื้อผ้าและตุ๊กตา

Previous slide
Next slide

    ในวันที่ 20 มกราคม 2567 บริษัท สยามไอซิน จำกัด นำโดยคุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ (Vice President)  และทีมงาน ได้ส่งมอบชุดพนักงานแขนยาวที่มีโลโก้แบบเก่าที่ยังมีสภาพดี หรือยังไม่ได้ใช้งาน จำนวน 500 ตัว ให้กับอาสาดับไฟป่า ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อ.สะเมิง อ.กัลยานิวัฒนา และอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รวม 23 หมู่บ้าน รวมถึงมอบตุ๊กตา และของเล่นที่ไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดีที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน ให้กับน้องๆ นักเรียนดอยผาส้ม โฮมสคูล อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท