สมัครงาน เข้ามาเป็นครอบครัว "สยามไอซิน" กับเรา

ยังไม่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง

Qualification
– Age 28-40 years
– Bachelor’s Degree / Master’s Degree
– Experience 5-8 years up about general administration, facilities service.
– Knowledge of repair, structural work and service.
– Analytical ability & good communication skill.
– Able to work Prachinburi Province

Job Duty
– Responsible for building, structure control and maintain
– Responsible for sub contract (gardener, driver, maid) control
– Responsible for security system control
– Responsible for plant service
– Responsible for vehicle management and control (bus & car)
– Responsible for canteen management

Salary 40,000 – 60,000 Baht/month

Qualification
– Age 28-35 years
– Bachelor’s Degree / Master’s Degree
– Experience 5-8 years up about accounting management / company budget
– Microsoft Office, SAP
– Good command in English skill (TOEIC score 550+ is required).
– Analytical ability & good communication skill.
– Able to work Prachinburi Province

Job Duty
– Responsible for prepare and verify the accuracy of analysis report from financial statement and cash flow
– Responsible for manage budget controlling system both expenditure and investment
– Responsible for preparing company’s budget and revise follow company’s situation

Salary 40,000 – 80,000 Baht/month

 

สวัสดิการ

Income & Benefits:
– Provident fund 3-7% depend on service year
– Medical treatment as actual for employee
– Medical treatment 50k Baht per year for family
– Accident insurance
– Bonus as automotive manufacturing industry
– Commuting service to BKK and employee’s resident
– etc.

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7% ขึ้นอยู่กับอายุงาน
– ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสำหรับพนักงาน
– ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน 50,000 บาท/ปี
– ประกันอุบัติเหตุ
– โบนัสประจำปี
– บริการรถรับ-ส่งสำหรับพนักงานไปยังที่พัก และเข้ากรุงเทพฯ
– อื่นๆ

ติดต่อ/สอบถามการสมัครงานได้ที่
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
เลขที่ 235 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์ (037) 270-100 ต่อ 1212

รู้จักไอซินเซกิ | รู้จักสยามไอซิน

logo_SA_recruitment

ระบบสรรหาบุคลากร สยามไอซิน (SA | RECRUITMENT) มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลทั่วไปได้ส่งข้อมูลเพื่อการสมัครงานและ/หรือฝากประวัติสมัครงานไว้ โดยจะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หากท่านประสงค์ให้บริษัทฯ ลบข้อมูลของท่านก่อนระยะเวลาดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องมาได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

ยื่นคำร้องลบข้อมูลส่วนบุคคล

ตำแหน่งงานว่าง

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนหลายอัตรา

เปิดรับสมัคร 16 กันยายน - 20 กันยายน 2563
ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์นี้) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน*

แบบฟอร์มสำหรับสมัครงาน (ตำแหน่งงานว่าง)

ยังไม่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง

หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณสมบัติหรือตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งงานว่างที่กำลังรับสมัคร ให้ฝากประวัติไว้ในแบบฟอร์มสำหรับฝากประวัติสมัครงาน ที่ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสำหรับฝากประวัติสมัครงาน

(ในกรณีที่คุณสมบัติหรือตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งงานว่างที่กำลังรับสมัคร)
สยามไอซิน
Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท

logo_SA_opinionbox