สมัครงาน เข้ามาเป็นครอบครัว "สยามไอซิน" กับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ยังไม่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง

*รับสมัคร 1 อัตรา*

รายละเอียดงาน
– บันทึกบัญชีรายการเจ้าหนี้ ลูกหนี้
– สรุปข้อมูลรายเดือนสำหรับปิดบัญชี
– ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
– จัดทำการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
– บันทึกข้อมูลสำหรับการปิดประจำเดือน

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาชั้นปวส.สาขาการบัญชี
– อายุ 20-26 ปี
– ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 0-2 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SAP ได้ดี

เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

*รับสมัคร 1 อัตรา*

รายละเอียดงาน
– ควบคุมกระบวนการนำเข้าให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
– ควบคุมและสรุปข้อมูลการนำเข้ารายเดือนสำหรับชิ้นส่วน CKD เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ
– ติดต่อกรมการขนส่งและศุลกากร
– ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตในต่างประเทศ (คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง)

คุณสมบัติ
– อายุ 20-25 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
– มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ 0-5 ปี
– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี 
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

 

*1 Position*

Highlight Jobs
– Control import process and apply the suitable privilege for most benefit to organization
– Control and summarize monthly import data for CKD parts, machine, tooling, equipment etc.
– Contact with shipping and Customs department.
– Continuous improvement oversea supplier level. (Quality , Cost, Delivery)

Qualifications
– Age 20-25 year old
– Bachelor’s degree in Engineer , Business Administration or related field.
– 0-5 years’ experience in Oversea Purchasing, Import-Export.
– Good command in English and computer literacy in MS Office.

Salary 20,000-30,000 Baht

*รับสมัคร 2 อัตรา*

รายละเอียดงาน
– จัดทำ ดูแล ควบคุมและจัดทำรายงาน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า
– ปิดบัญชี และจัดทำรายการงบการเงิน
– จัดทำรายงานสรุปยอด
– ตรวจสอบเอกสารการปิดบัญชี
– ดูแลประสานงานกับบุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชี สรรพากร เป็นต้น

คุณสมบัติ
– อายุ 25-32 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
– มีความสามารถในการวิเคราะห์และ- สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน 30,000-50,000 บาท

 

*2 Positions*

Highlight Jobs
– Review and Manage AP & AR.
– Close financial statement.
– Prepare consolidate report.
– Review F/S closing document.
– Cooperate with external auditor.

Qualifications
– Age 20-25 year old
– Bachelor’s degree in Engineer, Business Administration or related field.
– 0-5 years’ experience in Oversea Purchasing, Import-Export.
– Good command in English and computer literacy in MS Office.

Salary 30,000-50,000 Baht

สวัสดิการ

Income & Benefits:
– Provident fund 3-7% depend on service year
– Medical treatment as actual for employee
– Medical treatment 50k Baht per year for family
– Accident insurance
– Bonus as automotive manufacturing industry
– Commuting service to BKK and employee’s resident
– etc.

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7% ขึ้นอยู่กับอายุงาน
– ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสำหรับพนักงาน
– ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน 50,000 บาท/ปี
– ประกันอุบัติเหตุ
– โบนัสประจำปี
– บริการรถรับ-ส่งสำหรับพนักงานไปยังที่พัก และเข้ากรุงเทพฯ
– อื่นๆ

ติดต่อ/สอบถามการสมัครงานได้ที่
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามไอซิน จำกัด
เลขที่ 235 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์ (037) 270-100 ต่อ 1212

รู้จักไอซินเซกิ | รู้จักสยามไอซิน | ยื่นคำร้องลบข้อมูลส่วนบุคคล​

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนหลายอัตรา

เปิดรับสมัคร 29 ต.ค. - 6 พ.ย. 63
ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์นี้) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน*

แบบฟอร์มสำหรับสมัครงาน (ตำแหน่งงานว่าง)

ยังไม่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง

หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณสมบัติหรือตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งงานว่างที่กำลังรับสมัคร ให้ฝากประวัติไว้ในแบบฟอร์มสำหรับฝากประวัติสมัครงาน ที่ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสำหรับฝากประวัติสมัครงาน

(ในกรณีที่คุณสมบัติหรือตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งงานว่างที่กำลังรับสมัคร)
Scroll to Top