รู้จักสยามไอซิน

Previous slide
Next slide

บริษัท สยามไอซิน จำกัด

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิต ทางบริษัท Aisin Seiki ประเทศญี่ปุ่น จึงจัดตั้งบริษัท “สยามไอซิน” ขึ้นในปี 1996 ที่สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

     ในช่วงแรกโครงสร้างเงินทุนการจัดตั้งบริษัท มี Aisin Seiki ถือหุ้น 50%, Siam Cement ถือหุ้น 47% และ Toyota Tsusho (Thailand) ถือหุ้น 3% ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อบริษัท “Siam Aisin”

     ในปี 2002 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กล่าวคือ Aisin Corporation ถือหุ้น 97% และ Toyota Tsusho (Thailand) ถือหุ้น 3% และในปี 2003 ได้เพิ่มการลงทุนจาก 680 ล้านบาท เป็น 880 ล้านบาท

ปัจจุบัน มีโรงงานผลิต 5 โรงงาน โดยมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Body Parts, Brake Parts, Electronic Parts, Powertrain Parts และ Chassis Parts ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016, ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 และ ISO45001 : 2018

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้
1.) Mr.Yoshihiro Harada (President)
2.) คุณพิชัย รอดกล่ำ (Vice President)
3.) คุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ (Vice President)

เหตุการณ์สำคัญ

ปี 1996 ก่อตั้ง บริษัท สยามไอซิน จำกัด
ปี 1998 เริ่มการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Brake, Engine and Drivetrain Parts และส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายแรก
ปี 1999 จัดพิธีเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ และเริ่มการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ Body Parts
ปี 2003 เพิ่มการลงทุน จากเดิม 680 ล้านบาท เป็น 880 ล้านบาท
ปี 2004 เริ่มการผลิต IMV และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Electronic Parts
ปี 2007 เริ่มโครงการ After Market ในประเทศไทย
ปี 2008 ฉลองครบรอบ 10 ปี สยามไอซิน “Moving Together”
ปี 2010 ขยายฐานการผลิตไปยัง ATAC
ปี 2011 เริ่มผลิต Gravity Casting
ปี 2012 มีกำลังการผลิตสูงสุด และมีการจ้างงานถึง 2,229 คน
ปี 2015 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ New IMV ให้กับลูกค้า
ปี 2017 มีการวางแผนผังพื้นที่โรงงานใหม่ (Big Re-layout)
ปี 2018 ฉลองครบรอบ 20 ปี สยามไอซิน “Smile it forward”
ปี 2019 ขยายแนวคิด “3 Pillars” ทั่วทั้งบริษัท (ส่วนโรงงานและส่วนสำนักงาน) และมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงาน
ปี 2020 เริ่มการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
ปี 2021 Aisin Seiki Co., Ltd. และ Aisin AW Co., Ltd. ได้ผนึกกำลังเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อนาคตที่ดีกว่า ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ Aisin Corporation
ปี 2022 -2024 *New Project*
 

สยามไอซินในปัจจุบัน

พื้นที่ทั้งหมด

ตารางเมตร
0

โรงงานผลิต

ส่วนโรงงาน
0

ลูกค้า

ราย
0

ผลิตภัณฑ์

ประเภท
0

พนักงาน

คน
0
Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท