ระบบสรรหาบุคลากร สยามไอซิน (SA | RECRUITMENT) มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลทั่วไปได้ส่งข้อมูลเพื่อการสมัครงานและ/หรือฝากประวัติสมัครงานไว้ โดยจะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หากท่านประสงค์ให้บริษัทฯ ลบข้อมูลของท่านก่อนระยะเวลาดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องมาได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

ยื่นคำร้องลบข้อมูลส่วนบุคคล

Scroll to Top