ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต

Previous slide
Next slide

  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 บริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ประจำปี 2561 – 2565 ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน 53 ราย

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท