สถานประกอบกิจการต้นแบบ ปี 66

Previous slide
Next slide

 วันที่ 1 ธันวานคม 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ โดยทางบริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ,รางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับจังหวัด และรางวัลคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยมีคุณจรัล คันธารัตน์,คุณพีระ ศรศึก และคุณวรัญตรี ตระกูลศรี เป็นผู้รับมอบรางวัล

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท