มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปี 66

Previous slide
Next slide

         บริษัท สยามไอซิน จำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “มอบทุนให้แก่เยาวชน” ในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมด 118 ทุน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของบริษัท สยามไอซิน จำกัดโดยมี Mr. Tatsuyuki Saito ,คุณพิชัย รอดกล่ำ และ คุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท