รับรางวัลจ้างงานคนพิการดีเด่น ปี 66

Previous slide
Next slide
    ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบโล่รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานด้านคนพิการประจำปี 2566 ระดับดีเด่น ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ให้กับบริษัท สยามไอซิน จำกัด โดยมี คุณพิชัย รอดกล่ำ Vice President เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท