ปลูกป่า Thai All Aisin Group ปี 66

Previous slide
Next slide
    ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 บริษัท สยามไอซิน จำกัด โดย Mr.Tatsuyuki Saito (President) คุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ (Vice President) และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Thai All Aisin Group Tree Planting Activity ปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำนวน 1,750 ต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสร้างความยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท