กิจกรรม “ส่งขยะกลับบ้าน”

Previous slide
Next slide

    ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้ส่งมอบชุดพนักงานที่ได้รับบริจาคให้กับ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ BWG ในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนโดยมีพนักงานร่วมบริจาคชุดพนักงานที่มีโลโก้แบบเก่าที่ขาดชำรุดใช้งานต่อไม่ได้ จำนวน 230 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบได้ 0.0063ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 30 ต้น

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท