ปลูกป่า Thai all Aisin Group

Previous slide
Next slide

     ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 บริษัท สยามไอซิน จำกัด โดยคุณพิชัย  รอดกล่ำ (DMD) คุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ (DMD) และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Thai All Aisin Group Tree Planting Activity ปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำนวน 1,750 ต้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสร้างความยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท