รับรางวัลในงานวันคนพิการสากล ปี 65

Previous slide
Next slide

     ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565 ในระดับดี ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ให้กับบริษัท สยามไอซิน จำกัด โดยมี คุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท