ปลูกป่าที่ชุมชนบ้านทด

Previous slide
Next slide

     พนักงานสยามไอซิน ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าสาธาณะประโยชน์ชุมชนและลดภาวะโลกร้อน ของ ATAC ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านทด ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 ไร่ (1,000 ต้น)

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท