บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

     จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “SA Virtual Run 2020” ทางบริษัท สยามไอซิน จำกัด โดยมีคุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ กรรมการรองผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัท บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมรถเข็นวางเครื่อง จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท