วิ่งการกุศล SA Virtual Run 2020

     สยามไอซินได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “SA Virtual Run 2020” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่งไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 311 คน ภายใต้ concept “ร่างกายแข็งแรงและได้บุญอีกด้วย” โดยทุกๆ ระยะวิ่ง 1 กิโลเมตร = 1 บาท บริษัทฯ จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น มูลค่าเท่ากับระยะที่พนักงานวิ่งสะสมในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563  ทั้งนี้มียอดระยะวิ่งสะสม รวมทั้งสิ้น 20,020 กิโลเมตร ท้ายนี้ฝากให้พนักงานในกลุ่ม AISIN มาออกกำลังกายกันเถอะ

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท