ปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์ฯคลองตำหรุ

Previous slide
Next slide

     พนักงานสยามไอซิน ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ของ Aisin Group ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใน Aisin Group มีผู้เข้าร่วม 413 คน ร่วมกันปลูกป่าทั้งหมด 4,130 ต้น

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท