มอบ Demo Car เพื่อการศึกษา

Previous slide
Next slide

     บริษัท สยามไอซิน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงมอบรถยนต์สาธิต (Demo Car) ให้กับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพในท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา โดยมี Mr. Tatsuyuki Saito กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) , คุณพิชัย รอดกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director) และ คุณภัททิยา รัตนจันทรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director) เป็นตัวแทนพนักงานในการส่งมอบครั้งนี้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท