จ้างงานผู้พิการทำงานในหน่วยงานรัฐ

     ในเดือนมกราคม 2564 บริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมและสนับสนุนอาชีพให้กับคนพิการ จึงริเริ่มจัดตั้งโครงการ “Disability Person Employment” โดยจ้างงานผู้พิการในท้องถิ่นในระยะเวลา 1 ปี (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564) เพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ 3 แห่ง รวมจำนวน 11 คน

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท