จัดกิจกรรม “Safety to School”

Previous slide
Next slide

     บริษัท สยามไอซิน จำกัด จัดกิจกรรม Safety to School” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งประพาส จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 60 คน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการทำกิจกรรมดังกล่าว

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท