จัดกิจกรรม “Safety to School”

Previous slide
Next slide

     ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริษัท สยามไอซิน จำกัด และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก โดยมีกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ความปลอดภัยด้านจราจร เป็นต้น อีกทั้งยังได้มอบถังดับเพลิงและหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท