ติดต่อเรา

บริษัท สยามไอซิน จำกัด

เลขที่ 235 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์โทรศัพท์ 037-270-100

ขั้นตอนการติดต่องาน (เข้าทางประตู 2)

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งผู้รับการติดต่อ
หากมาถึงป้อม รปภ. แล้ว
ขั้นตอนที่ 2
ติดต่อรับใบอนุญาตติดต่องาน
และยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อขออนุญาตที่ป้อม รปภ.
ขั้นตอนที่ 3
หากเข้าไปในพื้นที่โรงงาน
(ที่ไม่ใช่ส่วนสำนักงาน)
ต้องมีผู้รับการติดต่อพาเข้าไป
ขั้นตอนที่ 4
ติดบัตร Visitor ให้ชัดเจน
และตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริษัทฯ

ข้อควรปฏิบัติพื้นฐานสำหรับผู้มาติดต่องาน

แต่งกายสุภาพและสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
ตามที่กำหนด ซึ่งสามารถยืมได้ที่ รปภ.
หากนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือทรัพย์สินเข้ามา ต้องแจ้ง รปภ.
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสิ่งของ
ก่อนเข้าและหลังออกจากบริษัทฯ
เพื่อความปลอดภัย
ไม่ควรเข้าพื้นที่ใดๆ โดยพลการ
ต้องมีผู้รับการติดต่อเข้าไปด้วย
ไม่สามารถบันทึกภาพได้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
ไม่นำอาหารเข้ามารับประทาน
ภายในพื้นที่โรงงาน
ขับรถภายในพื้นที่บริษัทฯ
ด้วยความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม.
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
และวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัทฯ
Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท