Previous
Next

     ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สยามไอซิน และ ATAC ร่วมกับ จังหวัดปราจีน และ เหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 232 ทุน

Scroll to Top