Previous
Next

     ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สยามไอซิน และ ATAC ร่วมกับ จังหวัดปราจีน และ เหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 232 ทุน รวมเป็นเงิน 836,000 บาท

Scroll to Top

พูดคุยกับบริษัท

logo_SA_opinionbox