Previous
Next

     สยามไอซินได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Scroll to Top